• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Խալիլ. Կառավարութիւնը Այսօր Հաւանաբար Աւարտէ Պիւտճէի Քննարկումը

15.05.2019   01:54

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտնած է, որ 2019 թուականի պետական ​պիւտճէի քննարկումը, ամենայն հաւանականութեամբ, կ՝աւարտի այսօր՝ կառավարութեան անդամներու  երկու նիստերով: Այս մասին կը հաղորդէ The Daily Star-ը։

«Կ’ակնկալենք, որ պիւտճէի նախագիծին քննարկումը կ’աւարտի Չորեքշաբթի, ասիկա վարչապետ Հարիրիի մօտեցումն է»,- լրագրողներուն ըսած է Խալիլ՝ Երեքշաբթի օրուան Կառավարութեան նիստէն ետք։

Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ, իր հերթին ըսած է, որ Կառավարութիւնը նիստ պիտի գումարէ Չորեքշաբթի կէսօրին, իսկ անհրաժեշտութեան պարագային` այլ նիստ մը պիտի գումարէ նաեւ «Իֆթար»էն ետք:

Նշենք, որ Երեքշաբթի օրուան Կառավարութեան նիստը, որ կը ղեկավարէր Հարիրին, պիւտճէի նախագիծին նուիրուած 12-րդ նիստն էր:

Ժարրահ նշած է, որ Կառավարութիւնը աւարտած է Շրջակայ միջավայրի եւ Պաշտպանութեան նախարարութիւններու պիւտճէներուն վերանայումը եւ քննարկած՝ նախարարներուն առաջարկները պակասուրդի նուազեցման վերաբերեալ։

«Շարք մը նախարարներ ներկայացուցին աճի եւ տնտեսական բարեփոխումներու վերաբերեալ իրենց առաջարկները: Անշուշտ, անոնք չեն կրնար ուսումնասիրուիլ իբրեւ պիւտճէի մէկ մասը, այլ պիւտճէին զուգահեռ առաջարկներ են»,- լրագրողներուն ըսած է Ժարրահ:

Արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլի կարծիքով՝ 2019-ի պիւտճէի նախագիծը գոհացուցիչ չէ: Մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին Պասիլ նշած է, թէ իր առաջարկները կը վերաբերին հարկերէ եւ մաքսատուրքերէ խուսափելուն։ Նախարարը յոյս յայտնած է, որ իր ներկայացուցած առաջարկները պատասխանատւութեամբ կ’ընկալուին։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր