• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Աուն Յունաստանի Նախագահին. Լիբանան Իրաւունք Ունի Քարիւղ Եւ Կազ Արտահանել

12.04.2019   01:30

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Նախագահ Միշէլ Աուն, Յունաստանի նախագահ Փրոքոպիս Փաւլոբուլոսի  հետ ունեցած բանակցութիւններու մասին կը յայտնէ,-«Մեր միջեւ եղած բանակցութիւնները շատ ներդաշնակ էին երկու երկիրներու միջեւ գոյացած պատամական յարաբերութիւններուն հետ,  դեռ այն ժամանակ երբ յոյները Միջերկրական Ծովը անուանեցին Փիւնիկեան ծովակ»։

Աուն շեշտեց, որ նոր պատմութեան ընթացքին երկու երկրներու յարաբերութիւնները ամրապնդուեցան՝ յունական աշխոյժ համայնք մը կայունացաւ Լիբանանի մէջ եւ Յունաստանի մէջ նոյնպէս կայ Լիբանանեան գործունեայ համայնք մը։

Աուն աւելցուց,-«Հաստատեցի, որ Լիբանանի իրաւունք ունի քարիւղ եւ կազ հանելու եւ շեշտեցի, որ ես կը մերժեմ մասնակցիլ, որեւէ համաժողովի, ուր կայ Իսրայէլի համագործակցութիւնը։

Նշենք, որ երէկ Յունաստանի նախագահը պաշտօնական այցելութիւն մը սկսաւ Լիբանանին:

Կ’ակընկալուի Լիբանանի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի մասնակցութեամբ հրաւիրել գագաթնաժողով մը, զոր պիտի հիւրընկալէ Կիպրական մայրաքաղաքը։   Գագաթնաժողովը կամրջող առիթ մը հիտի ստեղծէ՝ երեք երկրներու տաբեր ոլորտներու համագործակցութեան։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր