• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Եան Քուպիշ Կը Վերահաստատէ Միջազգային Հանրութեան Աջակցութիւնը Լիբանանի Ապահովութեան Ուժերուն

16.03.2019   02:24

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –  Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան յատուկ համակարգող Եան Քուպիշ վերահաստատեց Հռոմի II խորհրդաժողովին միջազգային հանրութեան խոստացած աջակցութիւնը Լիբանանի ապահովութեան կառոյցներուն:
«Ես մեծապէս տպաւորուած եմ ապահովութեան ուժերու մասնագիտացուած մակարդակով եւ երկրի, սահմանի եւ ժողովուրդի ապահովութիւնը երաշխաւորելու վճռակամութեամբ»,- ըսաւ Լիբանանի մէջ ՄԱԿ-ի յատուկ համակարգող Եան Քուպիշ: Այս մասին կը տեղեկանանք Եան Քուպիշի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր