• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Յոյսով Եմ, Որ Միացեալ Թագաւորութիւնը Պիտի Աջակցի Լիբանանին՝ Կառավարութեան Քաղաքականութեան Յայտարարութեան «Շարք Մը Կարեւոր Տարրերը» Նուաճելու Համար

12.02.2019   01:08

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ Մեծն Բրիտանիոյ Թագաւորութեան դեսպան Քրիս Ռեմբլինկ յոյս յայտնեց, որ Միացեալ Թագաւորութիւնը ըստ ամենայնի աջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ Լիբանանին՝ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան վերաբերեալ հրապարակուած յայտարարութեան «շարք մը կարեւոր տարրերը» նուաճելու համար:
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ Սաատ Հարիրիի հետ Մեծ Սերայլի մէջ հանդիպումին Ռեմբլինկ շնորհաւորեց զինք՝ կառավարութիւնը կազմաւորելուն համար` ըստ Հարիրիի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութեան:
«Ըստ իս՝ Լիբանանի կառավարութեան քաղաքականութեան վերաբերեալ հրապարակուած յայտարարութեան մէջ կան շարք մը կարեւոր տարրեր, զորս նուաճելու համար, յոյսով եմ, Միացեալ Թագաւորութիւնը, ինչպէս միշտ, հնարաւորինս պիտի աջակցի Լիբանանին»,- ըսաւ Ռեմբլինկ:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր