• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Գաղթականներու Հարցերով Նորանշանակ Նախարարը Կը Մերժէ Թոյլատրել Գաղթականներու Վերաբնակեցումը

12.02.2019   01:02

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ – Գաղթականներու հարցերով նորանշանակ նախարար Սալեհ Ղարիպ յայտարարեց, որ իր նախարարութիւնը ամբողջապէս կը մերժէ թոյլատրել գաղթականներու վերաբնակեցումը կամ առհասարակ անոնց ներգրաւումը լիբանանեան համայնքներուն մէջ:
Ղարիպ կը յայտնէ, որ գաղթականներու հարցերով նախարարութեան համար առաջնային պիտի ըլլայ գաղթականներու ապահով տունդարձը լիբանանեան օրինական սահմանադրութեան ծիրէն ներս՝ շեշտելով նպատակայարմար համակարգի մը անհրաժեշտութիւնը՝ այս ծրագիրը հեզասահ ընթացքի մէջ դնելու եւ կարգաւորելու համար:
Նախարարը յոյս յայտնեց նաեւ, որ նման համակարգի շուրջ համաձայնութիւնը պիտի կայանայ նախքան Պրիւքսելի  III համաժողովը՝ Սուրիոյ եւ տարածաշրջանի աջակցութեան միտուած երկօրեայ հանդիպումը, որ տեղի պիտի ունենայ յառաջիկայ ամիս:   

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր