• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Հարիրի Կը Սպասէ Աունի՝ Կառավարութեան Կազմաւորման Միտուած Նոր Նախաձեռնութեան Արդիւնքները

13.12.2018   01:01

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Երէկ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Լոնտոնի մէջ Լիբանան-Միացեալ Թագաւորութիւն առեւտուրի եւ ներդրումային ժողովի ծիրէն ներս լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ ան կը սպասէ նախագահ Միշէլ Աունի՝ կառավարութեան կազմաւորման իրագործման միտուած նոր նախաձեռնութեան արդիւնքները:
«Նախագահ Միշէլ Աուն կանոնաւորապէս կը հետեւի նոր նախաձեռնութեան գործընթացին, ինչը Լիբանանի ժողովուրդը մեծապէս կը գնահատէ: Յոյսով եմ, որ ներդրուած ջանքերը լաւ արդիւնք մը կու տան,- ըսաւ Հարիրի:- Այս առումով դրական մթնոլորտ զգացի այսօր եւ, ի հեճուկս խոչընդոտներուն, մենք պիտի շարունակենք դրական մնալ՝ ի շահ երկրին»:  

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր