• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Նախարարաց Խորհուրդի Կազմաւորման Շուրջ Լաւատեսութիւն Ամենեւին Չկայ. Ժաաժաա

11.10.2018   01:04

«ԶԱՐԹՕՆՔ», ՊԷՅՐՈՒԹ –Կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ փակուղին վերացնելու կապակցութեամբ ստոյգ լաւատեսութիւն դրսեւորող յայտարարութիւններուն անդրադառնալով՝ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա ընդգծեց, որ նման լաւատեսութիւն ամենեւին չկայ: Այս մասին ԼՈ-ի առաջնորդի մեկնաբանութիւնները հրապարակուած են ԼՈ-ի պաշտօնական կայքէջին վրայ:
Յիշեցնենք, որ անցեալ շաբաթ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի ըսաւ, որ նոր կառավարութեան կազմաւորումը ամենայն հաւանականութեամբ պիտի իրականանայ 7-10 օրուան ժամանակամիջոցի մէջ, սակայն քաղաքական առաջատար գործիչներ հաստատեցին, որ տուեալ փակուղին պիտի շարունակէ երկարիլ:  

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր