• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Կարսի Մէջ Գանձ Փնտռողները Լրջօրէն Վնասած Են Հնամենի Եկեղեցին

12.07.2018   09:02

Թրքական լրատուամիջոցները (Milliyet, Karar) կը յայտնեն, որ Կարսէն 13 քմ հեռաւորութեան վրայ Մեզրա (Մեծրա) գիւղին մօտ Կարս գետի ափամերձ եկեղեցին ենթարկուած է գանձագողերու անխնայ յարձակման: Այս մասին կը հաղորդէ «Ermenihaber.am»-ը։

Ըստ տարածուած տեղեկութեան՝ գանձագողերը այնպէս փորած են եկեղեցւոյ հիմքը, վնասած պատերն ու շրջակայքը, որ շինութիւնը յայտնուած է վերջնական փլուզման վտանգի առջեւ:

Թէեւ թրքական կայքերը չեն նշեր, թէ ինչ եկեղեցի է, սակայն եկեղեցւոյ տեղագրութիւնը կը  յուշէ, որ խօսքը Կարսի Մեծրա հայկական գիւղին մօտ գտնուող հայկական եկեղեցւոյ մասին է:

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր