• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Միջնակարգի Եւ Երկրորդականի Ամավերջի Հանդէսը

13.06.2018   21:14

Ուրբաթ, 1 Յունիս 2018-ին Քուէյթի Ամերիկեան դպրոցի հանդիսասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Ազգային Վարժարանի ամավերջի հանդէսը:
Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց քայլերգերով օրուան հանդիսավար Մարալ Համպոյեան բացուած յայտարարեց երեկոն, որմէ ետք ելոյթ ունեցաւ վարժարանիս աշակերտական երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Ժաննա Սերոբեանի, դաշնամուրի նուագակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի, ապա երաժշտական հատուածներով ելոյթ ունեցան աշակերտուհիներ՝ Վանիա Պէրպէրեան, Սարին Այվազեան, Նայիրի Միքայէլեան, Գառնի Թոգմաքճեան, Ալիսիա Գուզույեան։
Վարժարանիս տնօրէն տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան ներկայացուց վարժարանի միամեայ գործունէութեան ընդհանուր զեկոյցն ու գնահատականը՝ լուսարձակի տակ առնելով առկայ դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները: Ան յատուկ անդրադարձ կատարեց սերունդի անուանումին՝ ըսելով. «Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակի ա՛յս տարուան շրջանաւարտներու սերունդը «Արամ Մանուկեան» սերունդ կոչեցինք, որպէսզի Արամ Մանուկեանի լուսաշող դէմքն ու կտակած աւանդը՝ հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնը, քաջութիւնը, համեստութիւնը, զոհողութեան ոգին եւ անձնուիրութիւնը, ուղենիշ ըլլան մեր շրջանաւարտներուն իրենց ողջ կեանքի ընթացքին:
Ապա, իր խօսքը ուղելով շրջանաւարտներուն, ըսաւ.-
«Սիրելի՛ շրջանաւարտներ,
Եղէ՛ք Արամի նման, անձնուրաց ու համեստ…
Մի՛ ըլլաք ցուցամոլ, այլ եղէ՛ք ծառայասէր ու ընկերասէր…
Շեշտը դրէ՛ք մնայուն արժէքներուն վրայ…
Եղէ՛ք հայրենասէր, ազգասէր եւ երիտասարդական ձեր կնիքը դրոշմեցէ՛ք հաւաքական մեր կեանքին վրայ…
Եղէ՛ք գլխագիր սերունդ, ինչպէս որ եղաւ Արամի սերունդը…
Հայաստանի Հանրապետութիւն կերտող սերունդը…»:
Ապա Տեղի ունեցաւ միջնակարգի եւ երկրորդականի գերազանցներու պարգեւատրումը:
Կարճ դադարէ մը ետք տեղի ունեցաւ տեսերիզի ցուցադրութիւն, ուր իւրաքանչիւր շրջանաւարտ իր սրտի խօսքն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ներկաներուն:
Ապա շրջանաւարտներ Մարիա Չամսարեան, Նայիրի Միքայէլեան եւ Քրիսթ Աբիկեան ընթերցեցին ուղերձներ հայերէն, արաբերէն, անգլերէն լեզուներով։
Եւ այսպէս երկար սպասուած վկայականաց բաշխման արարողութիւնը Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանի գլխաւորութեամբ եկաւ ամբողջացնելու բոլորին երջանկութիւնը:
Հանդէսը վերջ գտաւ Սրբազան հօր հայրական օրհնութեամբ եւ սրտի խօսքով, որ ողջունելով շրջանաւարտները նորանոր նուաճումներ ու յաջողութիւններ մաղթեց բոլորին։

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր