• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տեղի Ունեցաւ Վերընծայումը Քեսապի Հայ Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիին. Եկեղեցւոյ Վերանորոգումը Ունի Յուսադրիչ Ազդեցութիւն. Վեր. Դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան

13.07.2017   08:42

Հովանաւորութեամբ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան, Կիրակի 9 Յուլիս 2017-ին տեղի ունեցաւ վերընծայումը Քեսապի Հայ Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիին:  Այս Առթիւ Պէյրութէն Քեսապ ժամանած էին ՄԱՀԱԵ-Միութեան Նախագահ՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, ՄԱՀԱԵ-Միւթեան Կեդրոնական Մարմինի Ատենապետ՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան,  Հալէպէն՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեան եւ Կեդրոնական Մարնինի անդամներ:

ՄԱՀԱԵ-Միութեան պատուիրակութիւնը վերանորոգ եկեղեցւոյ բացումէն մէկ օր առաջ այցելութիւն տուաւ Քեսապի Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Առաքելական համայնքներու ներկայացուցիչներուն:   

Կիրակի՝ 9 Յուլիսը պատմական օր մըն էր ողջ Քեսապահայութեան համար:  Նախքան Քեսապի վերանորոգ Հայ Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիի վերընծայումը՝ ՄԱՀԱԵ-Միութեան պատուիրակութիւնը այցելեց Գալատուրանի, Էքիզոլուքի եւ Քէօրքիւնէի  Հայ Աւետարանական եկեղեցիները,  իւրաքանչիւրին նուիրելով բեմի նոր Աստուածաշունչ մը:  

Լաթաքիոյ շրջանի պետական մարմինները, քաջալերուած Քեսապի Հայ Աւետ. Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցիի վերանորոգման աշխատանքներէն, ծրագրած էին դրօշակի արարողութիւն՝ Քեսապի հրապարակին վրայ բարձրացնելու Սուրիական դրօշը, նախքան եկեղեցւոյ բացումը:  Պատանեկան փողերախումբով առաջնորդուած արարողութենէն ետք՝ բոլորը ուղղուեցան դէպի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցի, Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան կատարեց պաշտօնական բացումը վերանորոգ եկեղեցիին:

Քեսապի   Հայ Աւետ. Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցին, որ  21 Մարտ 2014-ին գրաւուած, թալանուած եւ ապա հրկիզումի ենթարկուած էր, այժմ իր վերանորոգ եւ պայծառ սրահներուն մէջ կ’ընդունէր բազմահարիւր  հաւատացեալներ, որոնք եկած էին առ Աստուած փառաբանութեան եւ շնորհակալութեան աղօթքներ ու երգեր բարձրացնելու:  Կէսօրուայ ժամը 12-ին սկսաւ վերընծայման յատուկ պաշտամունքը, ներակայութեամբ  Լաթաքիոյ Նահանգապետին, Կուսակցապետին, պատասխանատուներու, քոյր Եկեղեցիներու Հոգեւոր Հովիւներուն եւ Քեսապի պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներու:

Քեսապի Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ Հովիւ՝ Պատ. Ժիրայր Ղազարեան առաջնորդեց պաշտամունքը:  Բեմի նոր Աստուածաշունչի նուիրումը կատարեց Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան:  Պատ. Սիմոն Տէր Սահակեան եւ Պատ. Սեւակ Թրաշեան կատարեցին ընթերցումներ Աստուածաշունչէն:  Երգչախումբը հրամցուց երկու երգեր:  Քեսապի Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ տարբեր տարիքի զաւակներ արտասանեցին նուիրումի  աղօթքներ:  Օրուան պատգամը փոխանցեց Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, որ ներկայ հաւատացեալները հրաւիրեց քարեղէն կառոյցէն անդին նայելու  եւ ըլլալու կենդանի եկեղեցի, որուն միջոցաւ Աստուած կը փառաւորուի:

Պատգամէն ետք՝ Եկեղեցւոյ վերընծայման աղօթքը կատարեց Վեր. Յարութիւն Սելիմեան, որ նաեւ դրուատեց Սուրիոյ պետական մարմիններու աջակցութիւնը, որ մեծապէս դիւրացուց վերանորոգման աշխատանքները, աւելցնելով՝ թէ Սուրիահայութիւնը անբաժան մասնիկն է Սուրիոյ ժողովուրդին:

Վեր. Փոլ Հայտոսթեան փոխանցեց ԿՄ-ի  խօսքը, անդրադառնալով կատարուած աշխատանքին եւ անոր յուսադրիչ ազդեցութեան, գնահատանքով ընդգծելով որ այն տարուեցաւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի զաւակներուն կողմէ, Համայնքապետ՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանի առաջնորդութեամբ:

Կարդացուեցաւ  Ամերիկայի  Հայ Աւետարանչական  Ընկերակցութեան Վարիչ Տնօրէն՝ Պրն. Զաւէն Խանճեանի խօսքը, ապա Տէրունական աղօթքով եւ Վեր. Գարակէօզեանի  առաքելական օրհնութիւնով աւարտեցաւ պաշտամունքը: Ներակաները դուրս եկան զիրար շնորհաւորելով եւ ողջագուրելով՝ բարձր տրամադրութեամբ:

ՄԱՀԱԵ-Միութեան Նախագահը, Կերոնական Մարմինի Ատենապետն ու անդամները, նաեւ ներկայ Լաթաքիոյ պետական աւագանին շնորհաւորութիւններ ընդունեցին Եկեղեցւոյ նորոգուած դահլիճէն ներս:

Share Button

Մեկնաբանել

Լրատուութեան գործընկեր