• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Լուրեր Սփիւռքէն

13.06.2014

ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՅՈՅՍ ՈՒՆԻ, ՈՐ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԷ

Երուսաղէմ ՀԱՅՀԱՄԱՅՆՔԸՅՈՅՍՈՒՆԻ, ՈՐԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐՆԱԽԱԳԱՀԸՊԻՏԻՆՊԱՍՏԷ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՃԱՆԱՉՄԱՆ  
1 203 204 205