• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մամլոյ Առցանց Լսարան -2 – Լիբանանի Հայօճախի Ներկայ Ընկերատնտեսական Ճգնաժամը. Առողջապահական, Ֆինանսական, Կենցաղային, Կրթական Բարդութիւններ եւ Հետեւանքներ

02.07.2020   09:32

«Զարթօնք», «Արեւ» եւ «Սարտարապատ թերթերը Չորեքշաբթի, 1 Յուլիս 2020-ին,  Լոնտոնի ժամով 17:00ին ներկայացուցին իրենց միացեալ երկրորդ մամլոյ լսարանը:

«Լիբանանի Հայօճախի Ներկայ Ընկերատնտեսական Ճգնաժամը. Առողջապահական, Ֆինանսական, Կենցաղային, Կրթական Բարդութիւններ եւ Հետեւանքներ» նիւթին շուրջ շատ հետաքրքրական զրոյց մը ներկայացուց, Լիբանանի Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութեան տնօրէն՝ Պրն. Սերոբ Օհանեան:

Զանազան երկիրներէ շուրջ 65 մասնակիցներով կազմուած առցանց հարթակը ձեռնհասութեամբ  վարեց՝ ծանօթ մտաւորական, Հայկազեան Համալսարանի Հայագիտական Հանդէսի պատասխանատու խմբագիր եւ նոյն համալսարանի Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն՝ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան:

Մանրամասնութիւններուն կ՛անդրադառնանք:

 

 

 

  

 

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը   

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր