• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Ազգային Առաջնորդարան Հաղորդագրութիւն Թիւ 8

25.05.2020   22:59

Ընդառաջելով Ազգային Առաջնորդարանի կոչին, մեր բարերարները շարունակեցին նիւթապէս եւ բարոյապէս զօրակցիլ լիբանանահայ կարիքաւորներուն՝ ամբողջացնելով 2000 սնտուկ սննթամթերքի պահանջուած գումարը։

Արդէն իսկ յառաջիկային ընթացք պիտի առնէ երկրորդ հանգրուանը՝ յաւելեալ 2000 սնտուկ սննթամթերք տրամադրելով կարիքաւորներուն։

Առ այդ, կատարուեցան հետեւեալ նոր 0նուիրատուութիւնները․

Տէր եւ Տիկին Հրայր եւ Միրնա Սարգիսեան                        20,000,000 լ․ո․

Մի ոմն                                                                        5,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Մհեր Ադամեան                                  3,000,000 լ․ո․

Կէօզէօպէօյիւքեան ընտանիք                                   3,000,000 լ․ո․

Օրդ․ Մարալ Անթոյեան                                            2,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Յակոբ Լուսարարեան                         2,000,000 լ․ո․

Մի ոմն                                                                        1,500,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Կարպիս Շեքերճեան                          1,500,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Արամ Մալեան                                                1,500,000 լ․ո․

Տիկին Հուրի Տէր Սարգիսեան                                   1,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Հրայր եւ Թալին Խաչատուրեան        1,000,000 լ․ո․

Յակոբեան ընտանիք                                                 1,000,000 լ․ո․

Տիար Ճորճ Պուչիքեան                                              1,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Սարգիս Պուտագեան                         1,000,000 լ․ո․

Տիար Վաչէ Տէկիրմէնճեան                                       1,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Ռեմոն եւ Մարիա Տէկիրմէնճեան      1,000,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան                                1,000,000 լ․ո․

Տիար Կարապետ Պապայիկեան                               1,000,000 լ․ո․

Տիար Փոլ Թորոսեան                                                 750,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Վրէժ Սապունճեան                             500,000 լ․ո․

Մի ոմն, Գանատա                                                     500,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Կարպիս Պչաքճեան                            500,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Գառնիկ Սեֆերեան                             500,000 լ․ո․

Մի ոմն                                                                        500,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Աբգար Առաքելեան                             500,000 լ․ո․

Մի ոմն                                                                        500,000 լ․ո․

Տիար Վարդան Գազանճեան                                     200,000 լ․ո․

Տիար Յովսէփ Արթիեան                                            150,000 լ․ո․

Տէր եւ Տիկին Յակոբ Տէր Ղուկասեան                       100,000 լ․ո․

Օրդ․ Մարիա Եագուպեան                                      100,000 լ․ո․

 

Արեւմտեան Ամերիկայի հայոց թեմ                         25,000 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Հայկ եւ Սօսի Վարդապետեան          10,000 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Սարգիս եւ Սալբի Սիմիթեան                        3,000 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Վահան Գասարճեան                          2,000 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Թալին Գլպաշեան               1,000 ա․տ․

Տիկին Անահիտ Ամրոյեան                                        222 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Զաքար եւ Ռոզին Մինասեան                        100 ա․տ․

Տէր եւ Տիկին Դրօ Արթինեան                                                100 ա․տ․

Տիկին Անի Ասդուրեան                                             50 ա․տ․

Այս առիթով, շնորհակալութիւն կը յայտնենք մեր բարերարներուն, որոնք դժուարին պայմաններուն մէջ իրենց աջակցութիւնը կը բերեն՝ մասնակից դառնալով ընկերային-տնտեսական դժուարութիւններու յաղթահարման ճիգերուն։

Լիայոյս ենք, որ այս քաջալերական մթնոլորտը կը շարունակուի, եւ մեր բարերարներու մասնակցութեամբ երկրորդ հանգրուանի գումարն ալ կ’ապահովուի եւ ծրագիրը կ’իրա-կանանայ։

 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր