• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Պատիւ Արժանաւորին. Արաբերէն Լեզուի Տիրապետման Մրցանակ

12.12.2019   09:20

Ուրախութեամբ իմացանք, թէ Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան Բարձ. Վարժարանի 11րդ դասարանի աշակերտ Հրակ Տէրտէրեան Ա. դիրք գրաւած է Կոկիկեան Հիմնարկի կազմակերպած Ալ-Պայան տարեկան միջ-դպրոցական շարադրական մրցանքին:

Նշենք, որ սոյն մրցոյթը տեղի ունեցաւ 8րդ յաջորդական տարին ըլլալով եւ որուն մասնակցեցան լիբանանահայ երկրորդական վարժարաններէն 11րդ դասարաններու ներկայացուցիչներ:

Մրցոյթի նպատակն է Հայ աշակերտի մօտ զարգացնել արաբերէն լեզուի տիրապետելու կարեւորութիւնը:

Մրցանակաբաշխութիւնը տեղի ունեցած է Ժտէյտիի քաղաքապետարանի սրահին մէջ, որուն ընթացքին պարգեւատրուեցան նաեւ իւրաքանչիւր լիբանանահայ վարժարանէ երկրորդական բաժանմունքի դասարաններու 2018-2019 տարեշրջանների արաբերէն լեզուի մէջ բարձրագոյն միջին ապահովող աշակերտները:

Հրակի յաղթանակին շնորհիւ իր վարժարանը ստացաւ մրցոյթի վահանը, որ իր մօտ պիտի մնայ մինչեւ յաջորդ տարեշրջան:

Կը շնորհաւորենք վարժարանն ու պարգեւատրուող Հրակ Տէրտէրեանն ու իր ծնողքը:

«Զ.»

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր