• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Կեանքը ՀԵԸ-ի Սկաուտական Ընտանիքին Մէջ

30.11.2019   00:52

Սկաուտական  շարժումը  կը  մնայ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ամենակարեւոր  միաւորներէն  մէկը: ՀԵԸ  Անդրանիկ Անթիլիաս եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան տարեկան բարեյաջող  բանակումէն եւ  խարուկահանդէսէն ետք, հանդիսաւոր  արարողութեամբ վերսկսան  իրենց  նոր  տարեշրջանի  աշխատանքներուն:

Մեր սկաուտական զոյգ  մասնաճիւղերը  ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի եւ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեանի կեդրոնի  իրենց ակումբներուն  մէջ կը նախապատրաստեն  ձմեռնային բանակումներու, ներքին եւ արաքին  ձեռնարկներու  ժամանակացոյցը, կը կազմակերպեն  դաստիարակչական հաւաքներ  եւ հանդիպումներ:  Անոնք ակումբային ջերմ մթնոլորտի մէջ,  կը հաւաքեն սկաուտական գիտելիքներ, կը  ծանօթանան ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի պատմութեան եւ սկաուտական կեանքի աւանդութիւններուն:

Յաջողութիւն մեր սկաուտական շարժումներուն:

 ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր