• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«Գարակէօզեան» Ամառնային Դպրոցի Աշակերտները Այցելեցին ՔԱՀԼ

08.08.2019   09:01

«Գարակէօզեան» ամառնային դպրոցի հիմնական նպատակը կը կայանայ խաղի եւ հաճելի դասապահերու ընդմէջէն փոխանցել նաեւ ազգային բարոյական արժէքները։

Արդ՝   Երկուշաբթի, 3 Օգոստոս 2019-ն յիշատակելի օր մը եղաւ «Գարակէօզեան» ամառնային դպրոցի նախակրթարանի վերի կարգերու` երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ եւ վեցերորդ դասարաններու աշակերտներուն համար: Այդ օր անոնք «Կեանքի Հմտութիւններ» դասապահէն մեկնած,  իրենց  իսկ առաջարկով՝ այցելեցին մեր գաղութի ազգային ծերանոցն ու կուրանոցը եւ ծանօթացան հայ ընտանեկան կեանքին մէջ իրենց բնորոշիչ դերը ունեցող մեր մամուկներուն եւ պապուկներուն:

Անոնք իրենց մանկական անմեղ երգերով եւ ասմունքներով ճոխացուցին մթնոլորտը եւ պատճառ դարձան, որ մեր տարեց հայրերն ու մայրերը վերապրին իրենց անցեալի մանկական քաղցր յուշերը։ Մթնոլորտը յուզիչ էր․․․արցունքը բոլորին աչքերուն մէջն էր։

Աշակերտները իրենց կարգին մեծ սիրով ստացան այնպիսի մնայուն նուէր մը, որ պիտի ընկերակցի մինչեւ իրենց կեանքի աւարտը՝ մեր տարեց հայրերուն եւ մայրերուն օրհնութիւնն ու աղօթքը։

Յայտնենք, որ այցելութեան դասարաններու առաջնորդներու կողքին աշակերտներուն ընկերակցեցան «Հաուըրտ Գարակէօզեան» հաստատութեան Ամառնային դպրոցի պատասխանատու կազմը՝ Քրիստին Սարգիսեան, Գրիգոր Այնիլեան եւ Ժանին Դանիէլեան-Մարգարեան:

Աւարտին աշակերտները բաժնեցին օրուան ճաշը։

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր