• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանին ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմական Գիտութիւններու Պատուոյ Դոկտորայի Տուչութեան Հանդիսութեան Բացման Խօսք

12.01.2019   02:19

Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Մարդկային մարմինը՝ իբրեւ առողջ, լիարժէք եւ ինքնավերարտադրութեան համար անհրաժեշտ սնունդով գոյատեւող համակարգ, կարիքը ունի իր բոլոր բաղադրիչներուն համաչափ գործունէութեան: Համակարգը առողջ կը բանի եւ անոր գոյատեւումը երաշխաւորուած կ’ըլլայ այնքան ատեն որ անոր բաղադրիչներուն բոլորը իրենց համապատասխան գործը կը կատարեն:

Համակարգուած հաւաքականութեան կենսագործունէութիւնն ալ նման նախապայմաններ կ’առաջադրէ: Սակայն, առարկայական եւ այլեւայլ պատճառներ յաճախ կը խոչընդոտեն վերարտադրում-աճումին սատարող բաղադրիչներուն բնականոն յառաջացումը կամ գործունէութիւնը: Այդ պարագային համակարգը իր ներքին ուժականութեամբ (երբեմն ալ միջավայրի բարերար ազդեցութեամբ) կը յառաջացնէ թերի բաժինը հաւասարակշռող բաղադրիչի տարբերակ:

Լիբանանի հայօճախին մէջ, ասպարէզով պատմաբանները չեն ունեցած հայօճախին տեսակարար կշիռի բարելաւման համար անհրաժեշտ թիւը: Հայօճախը սակայն այդ բացթողումը հաւասարակշռած է այլ մասնագիտութիւններու տէր խումբ մը մտաւորականներով, որոնք յատուկ հակում ցուցաբերած են պատմագրութեան:

Այդպիսի փոքրաթիւ դէմքերէն է Լիբանանի հայօճախին բերք ու արդիւնք Տոքթ. Եղիկ Ճէրէճեանը: Ան աւելի քան երեսնամեակէ մը իվեր իր մասնագիտական ասպարէզէն անհամեմատ աւելի հակած մնաց հայ ժողովուրդի վերջին 125 տարիներու քաղաքական պատմութեան վրայ, այժմէականացնելով շուքի տակ մնացած, նորովի վերլուծելի հարցեր, բովանդակութիւն դնելով տասնամեակներու ընթացքին լոկ անուններով իրենց էութիւնը պահպանող անցեալի փառաւոր անձնաւորութիւններու, իրադարձութիւններու: Ան նոր լուսարձակի տակ առնելով զանոնք, այդ լոյսով քիչ մը աւելի լուսաւորեց ու ջերմացուց հայ պատմութեան կարգ մը դրուագներ, զանոնք մերօրէացնելով եւ առնչելով այսօրուան շարք մը իրադարձութիւններուն, պատմական խորքի սրատեսութիւն մատուցեց ընթերցողին վերլուծական խորաթափանցութեան:  Տոքթ. Ճէրէճեանին այս գործունէութիւնը նպաստեց Լիբանանի հայօճախի խորքային գօտեպնդումին:

Ուրախալի է, որ տոքթորին պատմագիտական յանձնառու ճիգը արժանացած է համապատասխան ուշադրութեան՝ գիտական միտքի գերագոյն հեղինակութիւն Հայաստանի Ազգային Ակադեմիային կողմէ: Վերջինս, առի ճանաչում իր նուիրումի վաստակին, յարմար դատած է տոքթորը գնահատել պատուոյ դոկտորայի կոչումով:

Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի աշխարհատարած ընտանիքը ուրախութեամբ կ’արձագանգէ իր աւելի քան տասնհինգամեայ անդամին նման մեծ պատիւի արժանանալը: Պատուոյ դոկտորայի տուչութեան այդ հանդիսութեան մասնակիցներուդ,

Լիբանանի մօտ Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Պրն. Աթաբեկեան, Վեր. Հայտօսթեան, մեծարեալի գործակիցներ, պետական երեսփոխաններ, նախկին նախարարներ ու երեսփոխաններ, հիւրեր, բարեկամներ,

 Բարի գալուստ կը մաղթեմ եւ յաջորդաբար բեմ կը հրաւիրեմ յայտագրին մասնակիցները:

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր