• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մահազդ. ՎԱՀԱՆ ՈՍԿԵԱՆ

06.12.2018   16:54

(Ծնեալ 26 Նոյեմբեր 1959-ին, Գահիրէ, Եգիպտոս)

 

ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ .- Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր ամուսնոյն, հօր, եղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝ Վահան Ոսկեանի մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 29 Նոյեմբեր 2018-ին:

Սգակիրներ՝

Տիկ. Մարալ Ոսկեան եւ որդիները՝ Վայք, Վան եւ Վաչակ

Քոյրը՝ Վիվիան եւ Պետրոս Թասլաքեան եւ զաւակները՝ Կապի եւ Անճելա

Մօրաքոյրը՝ Սոնիա Եագուպեան

Քենին՝ Կասիա եւ Հրայր Ճղալեան (Եգիպտոս)

Քենին՝ Կարինէ եւ Էմաննուէլ Սիկալաս եւ զաւակները՝ Էմիլի եւ Մարիօ (Եգիպտոս)

Եւ համայն Ոսկեան, Եագուպեան, Պալեան, Թասլաքեան, Հայրապետեան, Սարաֆեան, Տեվլեթեան, Վարժապետեան, Գայսէրլեան, Ղազարեան, Թաշճեան, Վանեան, Անդրէասեան, Սիլվըրզ, Գարասարգիսեան, Թորոսեան ընտանիքներ եւ հարազատներ:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2018-ին, առաւօտեան ժամը 11:00-ին Վէն Նայսի Ս. Պետրոս Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ (St. Peter Armenian Apostolic Church, 17231 Sherman Way, Van Nuys, CA 91406), որմէ ետք թաղման արարողութիւնը պիտի կարարուի Hollywood Hills Forest Lawn (6300 Forest Lawn Dr., Los Angeles, CA 90068) գերեզմանատան մէջ:

Ապա հոգեճաշ պիտի մատուցուի Կլենտէյլի “Phoenicia” Restaurant-ին մէջ (343 N. Central Ave., Glendale, CA 91203):

***

Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կը խնդրուի կատարել

– ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լոս Անճելըս Սան Ֆերնանտօ հովիտի մասնաճիւղին`

AGBU-AYA San Fernando Chapter, 6844 Oakdale Ave., Canoga Park, CA 91306, կամ՝

– «Նոր Օր» շաբաթաթերթին`

Nor Or Publishing, 1901 N. Allen Ave., Altadena, CA 91001

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր