• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

03.12.2018   02:09

 30 Նոյեմբեր 2018-ին Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ»-ին մեկնարկը, որմէ գոյացաւ 118.500 ամերիկեան տոլար։ Այս առթիւ Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսը մեր ժողովուրդի զաւակներուն յղեց ներքեւի կոչը։

Սիրելի հայորդիներ,

Մեր նոր սերունդին հայեցի դաստիարակութիւնը Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային Առաջնորդարանին հոգեւոր-ազգային առաքելութեան ամէնէն կարեւոր բնագաւառներէն մին է, որ կ’իրագործուի ազգային վարժարաններու ցանցով։

Ազգային իշխանութեան սկզբունքն է ամէն ճիգ ի գործ դնել, որպէսզի նիւթական անձկութեան պատճառով հայ աշակերտներ չզրկուին հայկական վարժարանի եզակի մարդակերտումէն։

Կը հաւատանք, որ լիբանանահայ ապագայ սերունդին առողջ կազմաւորումը թէ՛ Լիբանանին եւ թէ՛ հայ Սփիւռքին մարդուժի ապահովման կը ծառայէ։

Այս օրհնեալ առաքելութիւնը շօշափելի իրականութիւն կը դառնայ մեր բոլորին հայադրոշմ զոհողական օժանդակութեամբ։

Այս նպատակին համար հաստատած ենք «ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ»-ը, որուն միջոցաւ տարեկան 250 ամերիկեան տոլար նուիրելով՝ հայորդի մը կարելիութիւնը կ’ունենայ հայ աշակերտի մը տարեկան կրթաթոշակի ծախսին մասնակից դառնալու՝ կապ պահելով Ազգային Առաջնորդարանին հետ (հեռ. 01-258301, 70-258301, ե-նամակ fund@armprelacylb.org)։ Կը հրաւիրենք ձեզ, որ նուազագոյնը մէկ աշակերտ հովանաւորէք։

Վստահ ըլլալով, որ պիտի քաջալերէք մեր այս ազգօգուտ նախաձեռնութիւնը՝ ձեզի քաջառողջութիւն կը մաղթենք եւ առաքեալին հետ կը կրկնենք. «Ձեր այս օժանդակութեամբ ապացոյցը տուած պիտի ըլլաք ձեր քրիստոնէական հաւատքին, … եւ երախտագիտութեամբ պիտի աղօթեն ձեզի համար, այն բացառիկ շնորհքին համար, որ Աստուած ձեզի տուած է» (Բ.Կր 9.13-14)։  

 

Աղօթարար՝

 Նարեկ Արքեպիսկոպոս

 Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր