• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մեսրոպեանի 108 Աշակերտներ Յաջողեցան Այս Տարուան DELF Քննութիւններուն

22.05.2018   19:43

Ինչպէս ծանօթ է, 2014-2015 տարեշրջանին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը սկիզբ դրած էր DELF քննութիւններու մասնակցութեան: Սոյն քննութիւններով աշակերտները կը պատրաստուին Ֆրանսայի եւ ֆրանսախօս երկիրներու մէջ դիւրացուած կարգով համալսարաններ ընդունելութեան:

 

Այս տարեշրջանին Մեսրոպեան վարժարանի 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ եւ 8-րդ դասարաններու բոլոր աշակերտները անխտիր (թիւով 108) յաջողեցան DELF ընթացիկ քննութիւններուն A1, A2 եւ B1 կարգերուն մէջ, որոնց մեծ մասը՝ գերազանց գնահատականներով:

 

Այս առիթով կայացած հաւաքին, վարժարանի տնօրէն Պրն. Կրէկուար Գալուստ շնորհաւորեց աշակերտներուն յաջողութիւնը եւ գնահատեց ուսուցիչներուն ներդրումը:  Պարոն տնօրէնը յայտնեց, որ Մեսրոպեանի մէջ պիտի ամբողջանայ DELF քննութիւններու մասնակցութեան ծրագիրը, այնպէս, որ աւարտական դասարանի աշակերտները պատրաստուին DELF B2-ին: Այդպիսով անոնք կրնան մուտք գործել ֆրանսական եւ ֆրանսախօս երկիրներու համալսարաններ՝ առանց ֆրանսերէնի մուտքի քննութեան:

 

 Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր