• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

Մեսրոպեան Մանկապարտէզը Կրթական Տարեշրջանը Կը Սկսի Ծառայութեան Վերանորոգ Շունչով

09.10.2017   16:14

2017-ի Հոկտեմբերի 3-ը վերամուտի օր էր, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի մանկապարտէզի կոկոն եւ ծաղիկ դասարաններու աշակերտներուն համար: Վերամուտի տրամադրութեան մէջ էին նաեւ ծնողները, որոնք իրենց զաւակներուն հետ ներկայացած էին մանկապարտէզ, նշելու համար կրթական նոր տարեշրջանի սկիզբը:

Այս առիթով, կայացած հաւաքին խօսք առաւ՝ Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ: Տնօրէնը հաղորդեց, որ Մեսրոպեան մանկապարտէզը իր դռները կը վերաբանայ վերանորոգուած տեսքով ու շունչով, որ կ՛արտայայտուի երկու երեսներով՝ ֆիզիքական եւ բարոյական: Ան դիտել տուաւ, որ մանկապարտէզի դասարանները հիմնովին ենթարկուած են վերազինման՝ բարելաւելու համար աշակերտներու կրթական եւ դաստիարակչական միջավայրը, մինչ մանկապարտէզի ուսուցչուհիները կը վերադառնան իրենց գործին՝ առաւել պատրաստուած: Ուսուցչուհիներու ամառնային վերապատրաստումը, ինչպէս անցած տարիներուն, կատարուեցաւ Պէյրութի Սեն Ժոզէֆ համալսարանի մասնագէտներուն կողմէ: Պարոն Գալուստ շեշտեց, որ Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը մանկապարտէզին կը շնորհէ մասնայատուկ ուշադրութիւն, քաջ գիտակցելով, որ մանուկներու կրթական հետագայ կեանքը մեծապէս պայմանաւորուած է նախադպրոցական տարիքին ստացած ֆիզիքական, բարոյական եւ ուսումնական կազմաւորումով:

 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

 

 

Share Button

Մեկնաբանել

Լրատուութեան գործընկեր