• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

07.02.2019

Փոխան գրախօսականի

«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ  ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ» Կազմեց ու խմբագրեց՝ Պարոյր Յ. Աղպաշեան, Հրատարակութիւն՝ ՀԲԸ Միութեան, ՍԻՓԱՆ Հրատարակչատուն,
07.02.2019

Գանգատնե՜ր, գանգատներ Թիւ 2

ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Երբ անզօր ենք համակերպելու կամ փոխելու, այն ժամանակ կը գանգատինք, այս անգամ՝ յուսալով որ մարդիկ կը
07.02.2019

ՄԱՏՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ՝ ԴՐԱԿԱՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՎ

ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ ՆՈՐ ՕՐ, ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Կը մօտենայ Հայաստանի ժողովրդային յեղաշրջումին տարեդարձը չորս ամիսէն։ Պատմականօրէն աննախընթաց այս
07.02.2019

Ամերիկեան Բարքեր

Գէորգ Քէօշկէրեան «Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից Չնաշխարհիկ գաղափար մը... Այսպիսի տարօրինակ գաղափարներ կրնան ծագիլ միայն Հալիուտի մէջ՝
07.02.2019

Ատանայի Կոտորածին նուիրուած տեղեկագիրի՝ The Adana Massacres Գիրքի Շնորհանդէսին Դոկտ. Անդրանքկ Տագէսեանի Ելոյթը

Յարգելի Բարեկամներ, հիւրեր, հարազատներ,   Զեկոյցս պիտի վերաբերի հատորին բովանդակութեան. պիտի ծանրանամ աւելի տեղեկագրին վերլուծական
06.02.2019

«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ (լուսանկարներ, տեսերիզ)

Երգի մը Պատմութիւնը – 4 - 20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին: Քինկը այս երգը գրեց
05.02.2019

Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի Խօսքը Արտասանուած «Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան Մարդն ու Գործը» Գիրքին Շնորհահանդէսին

Բարեբախտութիւնը ունեցած եմ Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանը ճանչնալու վաղ մանկութեանս, երբ ան երիտասարդ էր եւ այլազան առիթներով մեր բնակարանը
04.02.2019

Կիո՛րկի…

ԿԱՐՕ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆ Փողոցին անկիւնը, թաղին հին եւ ամէնէն շատ փնտռուած սրճարանին սպասաւորները իրիկնամուտին մասնաւոր պատրաստութիւններ կը տեսնէին
04.02.2019

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ. (1924 – 1990) Ֆապերժէի յիշատակին

Շարժապատկերի բեմադրիչ ու արուեստագէտ, ծագումով հայ Սերկէյ Փարաճանով նշանակալի աւանդ ունեցաւ խորհրդային ժամանակաշրջանի շարժարուեստին մէջ
04.02.2019

Արդեօք Գերմանիոյ Մէջ Մէկ Այլ Շարլ Ազնաւո՞ւր Մը Պէտք Էր Ունենայինք…

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ 2018 թուականի Հոկտեմբեր 11-12-ին Հայաստանի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Երեւանի մէջ կայացած Ֆրանքոֆոնիոյ 17-րդ
1 2 3 4 5 296