• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

20.03.2015

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակի Հրամայականներէն` Հանրային Կարծիքը Ակամայ Չշեղեցնելու Գերլարուած Զգուշաւորութիւն

* ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ * Քանի մը օր առաջ քոյր կուսակցութեան մը անդամ ուսանողաց եւ երիտասարդաց միաւորներու պատկանող 60 հոգինոց խումբ մը, բողոքի
19.03.2015

Speech of the Minister of Diaspora of the Republic of Armenia, H.E. Dr. Hranush Hakobian at the Evening of Gratitude hosted by the Armenian Embassy in Lebanon

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, Dear guests, gathered, Allow me to thank you for accepting our invitation today to honor this
19.03.2015

Monastery as Chicken Coop

by Vaughan Pilikian Something strange is happening one hundred years after the Ottoman Empire began its campaign to exterminate the
16.03.2015

“April 24” App set to launch on April 24, 2015

On April 24, 2015, Stepan Partamian will launch his second major app, titled “April 24.” The app will be available for downloading from the
16.03.2015

Turkey: A Permanent Threat to Armenia

By David Boyajian If Turkey were to open its border with Armenia, and the two established diplomatic and trade relations, Turkey would
16.03.2015

“Immortal Rights”- Raffi Tokatlian’s Art Exhibition in Beirut: Promotes Awareness and Fosters Understanding

By Dr. Vicken Assilian One of the outstanding atrocities the Turkish state conducted in the post-Genocide era was the systematic
15.03.2015

Հազա՜ր Համբոյր Հայ Լիբանանին

*ՄԵԹՐ ՊԱՐԳԵՒ ԴԱՒԻԹԵԱՆ* Լիբանանի մէջ հրատարակուող հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու պաշտօնաթերթերու խմբագիրները, յետ խորհրդակցութեան,
12.03.2015

City of Glendale designates April 2015 as “Armenian Genocide Commemoration Month”

The Glendale City Council Tuesday presented a proclamation designating the Month of April 2015 as “Armenian Genocide Commemoration Month.”
12.03.2015

Date of Armenia’s Birth, Given in 5th Century, Gains Credence

By NICHOLAS WADE Movses Khorenatsi, a historian in the fifth century, wrote that his native Armenia had been established in 2492 B.C., a
12.03.2015

Ընկ. Վահագնի Յիշատակին

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Տարիներ առաջ այն միեւնոյն եկեղեցւոյ մէջ, ուր այսօր հրաժեշտ տուինք ընկեր Վահագնին, իր զաւակներուն՝ Թամարին, Սեզային եւ
1 297 298 299 300 301 339