• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

News & Articles

16.03.2015

“April 24” App set to launch on April 24, 2015

On April 24, 2015, Stepan Partamian will launch his second major app, titled “April 24.” The app will be available for downloading from the
16.03.2015

Turkey: A Permanent Threat to Armenia

By David Boyajian If Turkey were to open its border with Armenia, and the two established diplomatic and trade relations, Turkey would
16.03.2015

“Immortal Rights”- Raffi Tokatlian’s Art Exhibition in Beirut: Promotes Awareness and Fosters Understanding

By Dr. Vicken Assilian One of the outstanding atrocities the Turkish state conducted in the post-Genocide era was the systematic
15.03.2015

Հազա՜ր Համբոյր Հայ Լիբանանին

*ՄԵԹՐ ՊԱՐԳԵՒ ԴԱՒԻԹԵԱՆ* Լիբանանի մէջ հրատարակուող հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու պաշտօնաթերթերու խմբագիրները, յետ խորհրդակցութեան,
12.03.2015

City of Glendale designates April 2015 as “Armenian Genocide Commemoration Month”

The Glendale City Council Tuesday presented a proclamation designating the Month of April 2015 as “Armenian Genocide Commemoration Month.”
12.03.2015

Date of Armenia’s Birth, Given in 5th Century, Gains Credence

By NICHOLAS WADE Movses Khorenatsi, a historian in the fifth century, wrote that his native Armenia had been established in 2492 B.C., a
12.03.2015

Ընկ. Վահագնի Յիշատակին

*ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ* Տարիներ առաջ այն միեւնոյն եկեղեցւոյ մէջ, ուր այսօր հրաժեշտ տուինք ընկեր Վահագնին, իր զաւակներուն՝ Թամարին, Սեզային եւ
08.03.2015

Carson City Council Unanimously Rejects Ataturk Monument Measure: “Ataturk’s Statue is Rejected by Armenians” as Daily Zaman Puts it

The City Council of City of Carson voted unanimously on Wednesday to reject a measure to erect a monument to Kemal Ataturk in the city,
07.03.2015

Այն օրը, երբ…

*ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ* Սփիւռքը շատ հարուստ չէ մանկապատանեկան գրականութեամբ:      Բայց ահա Պէյրութ ծնած, հայկական երկրորդական ուսումի տէր,
04.03.2015

Արամ Սեփեթճեանի Ծննդեան Տարեդարձին Առիթով

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 10-րդ դասարանի աշակերտ էի այդ տարին: Լիբանան՝ կրակի տակ, ես՝ գիշերօթիկ Կիպրոսի մէջ, իսկ հայրս պանդուխտ՝
1 295 296 297 298 299 337