• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

19.09.2019   10:59

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ

Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս – Լիբանան

Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն միայն

Վահան Թէքէեան

Վեհափառ Տէր,

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի շրջանակի անդամակցութեան  եւ համակիրներուն, ինչպէս նաեւ ՌԱԿի հովանիին տակ գործող կառոյցներուն  անունով կու գանք մեր խորին ցաւակցութիւնները յայտնելու Ձերդ Ս. Օծութեան, Ձեր սիրեցեալ մօր՝ Տիկ. Լուսինին մահուան տխուր առիթով:

Մենք լաւ գիտենք, թէ որքա՜ն դժուար է մօր մը կորուստը մեր տարիքի ո՛ր հանգրուանին ալ պատահի ան, սակայն ի մխիթարութիւն Ձերդ Ս. Օծութեան մենք կը հաւատանք, որ Ձեր ազնիւ մայրը մեծ գոհունակութեամբ եւ հպարտութեամբ փակած է իր աչքերը այն գիտակցութեամբ, որ իր ետին,  ազգին որպէս ժառանգ ձգած է Ձերդ Ս. Օծութեան նման արժանաւոր զաւակ մը:

«Ինչ՛ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՜յն միայն (կը մնայ կեանքէն)», կը գրէ բանաստեղծութեան իշխանը: Արդարեւ, տիրամայր Տիկ. Լուսինը «ուրիշին», այսինքն մեզի, տուաւ Ձերդ Ս. Օծութեան նման ազգային ժառանգութիւն մը, որուն անզուգական վաստակը հպարտութիւն է իւրաքանչիւր հայորդիի:

Այս տխուր առիթով մեր խորին ցաւակցութիւնները նաեւ կը յայտնենք հանգուցեալ տիրամօր միւս զաւակներուն, թոռներուն ու համայն հարազատներուն:

Անհուն մխիթարութիւն Ձեզի եւ բիւր յարգանք ու յաւերժական հանգիստ Ձերդ Ս. Օծութեան սիրեցեալ մօր հոգւոյն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր