• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ՌԱԿ-ի եւ Փաղանգաւոր Կուսակցութեան Ղեկավարութեանց Հանդիպում

10.07.2019   02:51

 

Տեղի Ունեցաւ Ներլիբանանեան Քաղաքական Եւ Ընկերատնտեսական Հարցերու Շուրջ Միատեղ Քննարկում

Երեքշաբթի, 9 Յուլիս 2019ի յետմիջօրէին Փաղանգաւոր Կուսակցութեան Պէյրութի կեդրոնատեղիին մէջ, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ ՌԱԿ-ի եւ Փաղանգաւոր Կուսակցութեան ղեկավարութեանց միջեւ:

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան պատուիրակութիւնը գլխաւորեց ընկ. Սեւակ Յակոբեան, որուն մաս կազմեցին ընկերներ Արա Գոյունեան եւ Վիգէն Թոսունեան:

Փաղանգաւորներու կուսակցապետ՝ Սամի Ժըմայէլի կողքին հանդիպման ներկայ էին երեսփոխան Էլիաս Հանքաշ, Նազար Նաճարեան եւ Փիեռ Ժալըխ:

Հանդիպումը խորհրդակցական բնոյթ ունէր, որուն ընթացքին քննարկուեցան ներլիբանանեան քաղաքական Եւ ընկերատնտեսական հարցեր:

Կողմերը համաձայնեցան մնալ մշտական կապի եւ համակարգումի գործընթացի մէջ յօգուտ Լիբանանի եւ լիբանացի ժողովուրդին գերագոյն շահերուն:

Աւարտին ընկ. Յակոբեան ելոյթ ունեցաւ ներկայ թղթակիցներուն առջեւ: 

Տեղեկատուական Գրասենեակ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

 

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատուութեան գործընկեր