• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«Լրատվություն իրականացնող կազմակերպության նկատմամբ այս հարձակումը անքաղաքակիրթ միջոց է, ինչպես նաև ատելության ծայրահեղ դրսևորում»

06.10.2019   01:11

Sorry, this entry is only available in Armenian.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner