• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

ԱՆՈՒԱՆԻ ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ ՍԵՐԳԷՅ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆԸ ԵՒ ԹԱՒՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ ՆԱՐԵԿ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆԸ ՀԱՆԴԷՍ ՊԻՏԻ ԳԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻԼՀԱՐՄՈՆԻԿ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԻՆ ՀԵՏ

16.06.2014   17:28

Հայրենի Լուրեր

 

ՀՀմշակոյթինախարարութեանեւՀայաստանիպետականֆիլհարմոնիկնուագախումբինախաձեռնութեամբ` ս. թ. յունիս 15-ին, ժամը 19:00-ին «ԱրամԽաչատրեան» համերգասրահինմէջ`  Հայաստանիպետականֆիլհարմոնիկնուագախումբինհետ (խմբավարԷդուարդԹօփչեան) հանդէսպիտիգանանուանիջութակահարՍերգէյԽաչատրեանըեւթաւջութակահարՆարեկՀախնազարեանը:

ԾրագիրինպիտիհնչենՊրամսիջութակի, թաւջութակիեւնուագախումբիհամարկրկնակիհամերգը, ինչպէսնաեւՊրամսի N 2 սիմֆոնիան:

Ս. թ. յունիս 13-ին, ժամը 15:00-ին, «ԿոլտընԹուլիփ» հիւրանոցի «Վիւալդի» սրահինմէջՀայաստանիպետականֆիլհարմոնիկնուագախումբիեւաշխարհահռչակերաժիշտներՍերգէյԽաչատրեանի (ջութակ) եւՆարեկՀախնազարեանի (թաւջութակ) համատեղհամերգիննուիրուածմամուլիասուլիսինկըմասնակցէինՀՀմշակոյթինախարարութեանաշխատակազմիժամանակակիցարուեստիվարչութեանպետՍէյրանուհիԳեղամեան, ՍերգէյԽաչատրեան, ՆարեկՀախնազարեան, ԷդուարդԹօփչեան: ԱյսմասինկըտեղեկանանքՀՀմշակոյթինախարարութեանպաշտօնականկայքէն:

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Media Partner