• London

  • Beirut

  • Moscow

  • Los Angeles

  • Paris

  • Sydney

  • Toronto

«104 Տարի է Արդարութեան կը Սպասենք». Կարօ Փայլան Պատասխանած է Ցեղասպանութեան Վերաբերեալ Էրտողանի Խօսնակի Յայտարարութեան

09.02.2019   02:44

Sorry, this entry is only available in አርመናዊ.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Լրատվական գործընկեր